Byggemåte

Lom kommune har hatt en restriktiv politikk på utbyggingen i kommunen i mange år. Det er således ikke tillatt å bygge mer enn 120 m2 totalt på hver tomt og opptil 5.5 meter i mønehøyde fra topp grunnmur. Tomtene selges med infrasturktur lagt til tomtegrense, det vil si avløp, vann og el. Veien frem til tomtene er pr. idag ferdig grovplanert. Det skal benyttes preisolerte avløp- og vannrør fra produsenten Isoterm, noe som kan legges i meget grunne grøfter og derved skåne en meget sårbar natur mest mulig. Vi kan formidle oppsetting av hytter og anneks i 9” laftet tømmer, norsk standard, eller hytter/anneks i stav/ laft.