Tomter

Hyttetomtene har unik utsikt over dalen og elven, 20 fjelltopper over 2000 meter mot vest og den karakteristiske skavlen på toppen av Glittertind mot syd. Dette er ikke bare terskelen til Jotunheimen – det er Jotunheimen!

Dette er hyttetomter som ligger helt øverst i Bøverdalen, ca 22 km fra Lom. Tomtene ligger på ca 1100 moh, syd-vest vendt i en fjellside ikke langt fra Raubergstulen og det er kun 10-12 minutter med bil til Juvasshytta og Sommerskisenteret.

Det er godkjent 31 høystandard hyttetomter innenfor planområdet som utgjør ca. 115 dekar.
Planen inkluderer store, sammenhengende grøntarealer utenfor og mellom byggeområdene.
Det er lagt vekt på å ivareta eksisterende naturkvaliteter.

Hyttetomtene skal tilpasses terrenget slik at de ikke blir liggende i silhuett og slik at
fjernvirkningen og eksponeringen blir minimal. Hyttene er tenkt plassert på små avsatser og
flater innenfor hver tomt. Høye grunnmurer, dominerende skjæringer og fyllinger skal
unngås. Stedegen vegetasjon skal i størst mulig grad bevares. Ved nyetablering av
vegetasjon, skal stedegne arter nyttes.

Området er totalt på ca 120mål. Det er pt regulert og godkjent 31 tomter, som i str er fra ca 1000m2 til ca 1700m2, noe som tilsier mye friareal mellom tomtene og i ytterkant av tomtegrenser.
Tomtene er arrondert på forskjellige høydenivåer/platåer i terrenget, noe gjør at det kun vil være 7-8 hytter som vil synes fra den enkelte tomt/hytte.

 

Plankart
Tomtenr.Tomtestrørrelse ca. arealPris
11.010m2590.000.-
2964m2690.000.-
31.088m2850.000.-
41.096m2850.000.-
51.728m2750.000.-
61.684m2750.000.-
71.680m21.100.000.-
81.268m21.100.000.-
91.372m2750.000.-
101.161m2800.000.-
111.100m2850.000.-
121.038m2850.000.-
131.066m2Solgt
141.234m2Solgt
151.030m2Solgt
161.036m21.100.000.-
171.513m21.100.000.-
18990m21.050.000.-
19988m21.150.000.-
201.182m21.000.000.-
211.090m21.150.000.-
221.106m2Solgt
231.032m21.250.000.-
241.078m21.100.000.-
251.030m2Solgt
261.139m2950.000.-
271.250m2Solgt
281.033m2Solgt
291.051m21.300.000.-
301.653m2Solgt
311.667m2Solgt