Tomter

Hyttetomtene har unik utsikt over dalen og elven, 20 fjelltopper over 2000 meter mot vest og den karakteristiske skavlen på toppen av Glittertind mot syd. Dette er ikke bare terskelen til Jotunheimen – det er Jotunheimen!

Dette er hyttetomter som ligger helt øverst i Bøverdalen, ca 22 km fra Lom. Tomtene ligger på ca 1100 moh, syd-vest vendt i en fjellside ikke langt fra Raubergstulen og det er kun 10-12 minutter med bil til Juvasshytta og Sommerskisenteret.

Det er godkjent 31 høystandard hyttetomter innenfor planområdet som utgjør ca. 115 dekar.
Planen inkluderer store, sammenhengende grøntarealer utenfor og mellom byggeområdene.
Det er lagt vekt på å ivareta eksisterende naturkvaliteter.

Hyttetomtene skal tilpasses terrenget slik at de ikke blir liggende i silhuett og slik at
fjernvirkningen og eksponeringen blir minimal. Hyttene er tenkt plassert på små avsatser og
flater innenfor hver tomt. Høye grunnmurer, dominerende skjæringer og fyllinger skal
unngås. Stedegen vegetasjon skal i størst mulig grad bevares. Ved nyetablering av
vegetasjon, skal stedegne arter nyttes.

Området er totalt på ca 120mål. Det er pt regulert og godkjent 31 tomter, som i str er fra ca 1000m2 til ca 1700m2, noe som tilsier mye friareal mellom tomtene og i ytterkant av tomtegrenser.
Tomtene er arrondert på forskjellige høydenivåer/platåer i terrenget, noe gjør at det kun vil være 7-8 hytter som vil synes fra den enkelte tomt/hytte.

 

Plankart
Tomtenr. Tomtestrørrelse ca. areal Pris
1 1.010m2 550.000.- Reservert
2 964m2 650.000.- Reservert
3 1.088m2 790.000.- Reservert
4 1.096m2 790.000.- Reservert
5 1.728m2 750.000.- Reservert
6 1.684m2 750.000.-
7 1.680m2 990.000.- Reservert
8 1.268m2 990.000.- Reservert
9 1.372m2 750.000.-
10 1.161m2 800.000.-
11 1.100m2 800.000.-
12 1.038m2 800.000.-
13 1.066m2 Solgt
14 1.234m2 Solgt
15 1.030m2 Solgt
16 1.036m2 990.000.-
17 1.513m2 1.050.000.-
18 990m2 990.000.-
19 988m2 1.050.000.-
20 1.182m2 990.000.-
21 1.090m2 1.050.000.-
22 1.106m2 Solgt
23 1.032m2 1.150.000.-
24 1.078m2 1.050.000.-
25 1.030m2 Solgt
26 1.139m2 950.000.-
27 1.250m2 Solgt
28 1.033m2 Solgt
29 1.051m2 1.250.000.- Reservert
30 1.653m2 Solgt
31 1.667m2 Solgt